Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU
Data wpływu wniosku do UMP 2017-01-17
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 17011703247
Przedmiot wniosku Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego smorządowych instytucji kultury dla których organizatorem jest województwo za lata 2010-2015
Kategoria finanse
Znak sprawy BK-III.1431.1.2017
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku wycofanie wniosku przez Wnioskodawcę (art.15.2)
Data udostępnienia informacji 2017-01-17
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 0

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-18 16:13:18.0