Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Data wpływu wniosku do UMP 2018-04-24
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 10441000000
Przedmiot wniosku Przeznaczenie nieruchomości ( Śródka ) w m.p.z.p.oraz w studium uwarunkowań i kierunków zag.przestrz.
Kategoria urbanistyka i architektura
Znak sprawy UA-XIV.1431.82.2018
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2018-05-07
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 7051803274

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-18 16:15:23.0