Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Data wpływu wniosku do UMP 2018-04-30
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 11139000000
Przedmiot wniosku Informacja dotycząca budynku przy ul.Starołęckiej 91/93.
Kategoria urbanistyka i architektura
Znak sprawy UA-IX.1431.28.2018
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji telefonicznie
Żądana forma udostępnienia informacji ustna (wymagane pisemne potwierdzenie)
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2018-05-10
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 10052018000

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-18 16:15:23.0