Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
Data wpływu wniosku do UMP 2018-05-10
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 14051801845
Przedmiot wniosku ankieta w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest
Kategoria ochrona środowiska
Znak sprawy OS-VI.1431.7.2018
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2018-05-22
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 22051802114

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-14 16:15:59.0