Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Data wpływu wniosku do UMP 2018-05-16
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 16081801930
Przedmiot wniosku Prośba o udostępnienie inf. publ. nt. terenów położonych w Poznaniu - dz. nr 587/48 oraz fragment dz. nr 587/41, obr. Piątkowo, ark. 12.
Kategoria gospodarka gruntami
Znak sprawy GN-VIII.1431.55.2018
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2018-05-30
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 28051801565

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-18 16:15:23.0