Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Data wpływu wniosku do UMP 2018-05-16
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 17051800055
Przedmiot wniosku Przekazanie dokumentów odnośnie konstrukcji reklamowej zlokalizowanej w Poznaniu na działce 1/36, arkusz mapy 14, obręb Rataje 05.
Kategoria gospodarka gruntami
Znak sprawy GN-VIII.1431.57.2018
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wgląd do dokumentów urzędowych
Żądana forma udostępnienia informacji ustna (wymagane pisemne potwierdzenie)
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2018-05-30
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 28051800949

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:15:06.0