Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący BIURO SPRAW LOKALOWYCH
Data wpływu wniosku do UMP 2018-05-18
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 18051802598
Przedmiot wniosku Przekazanie umowy zawartej z właścicielem lokalu nr 3 przy ul. Łosiowej 17 w Poznaniu
Kategoria gosp. komunalna i mieszkaniowa
Znak sprawy SLK-II.1431.11.2018
Tryb dostępu do informacji przekształcenie
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat brak
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2018-07-06
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 6071800127

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-18 16:15:23.0