Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA
Data wpływu wniosku do UMP 2019-01-12
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 14011903272
Przedmiot wniosku Zapytania o działania podjęte w związku z pismem złożonym przez wnoszącego, z 24 sierpnia 2018 r., które dotyczy budowy progu zwalniającego na ul. Ptaszkowskiej w Poznaniu.
Kategoria jednostki pomocnicze miasta; urbanistyka i architektura
Znak sprawy WJPM-VII.1431.1.2019
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2019-01-25
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 24011902112

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-23 08:17:47.0