Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Data wpływu wniosku do UMP 2017-01-02
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 04011701734
Przedmiot wniosku Indywidualne karty opinii ofert na zadanie z zakresu udzelania nieodpłatnej pomocy prawnej w Poznaniu w 2017 r.
Kategoria zamówienia publiczne
Znak sprawy Or-I.1431.1.2017
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku 2017-01-16
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji zapis danych na nośniku elektronicznym
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2017-01-04
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 09011700927

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-17 16:34:32.0