Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2017-06-04 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zapytanie o informacje na temat znajdujących się w Urzędzie Miasta rejestrów decyzji i archiwalnych akt spraw wywłaszczeniowych. gospodarka gruntami
2017-06-02 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Przesłanie wyników kontroli. pomoc społeczna
2017-06-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji . urbanistyka i architektura
2017-06-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dot.zgłoszenia urbanistyka i architektura
2017-06-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Struktura własności nieruchomości położonych w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-06-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Struktura własności nieruchomości położonych w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-06-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Struktura własności nieruchomości położonych w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-06-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dokumentacja zgromadzona w sprawie GN-XIX.6845.898.2014. gospodarka gruntami
2017-05-31 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Struktura własności nieruchomości położonych w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-05-31 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI "Wieczysta dzierżawa" działki położonej w obrębie Ławica oraz nieruchomości położonych w całym Poznaniu (działki powyżej 1000m2). gospodarka gruntami
2017-05-31 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Negocjacje z właścicielem działek położonych przy ul. Bukowskiej w Poznaniu oraz udział finansowy właściciela działki w inwestycji zmiany lokalizacji schroniska dla zwierząt znajdującego się na ul. Bukowskiej 266. gospodarka gruntami
2017-05-31 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zasady korzystania z terenu przy ul. Szarych Szeregów 23a w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-05-30 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Struktura własności nieruchomości położonych w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-05-30 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. umowy na udzielenie dotacji w 2016 r. nieruchomości miejskie
2017-05-29 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dotyczy informacji w zakresie punktacji merytoryczej oferty. pomoc społeczna
2017-05-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Struktura własności nieruchomości położonych w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-05-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Struktura własności nieruchomości położonych w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-05-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Struktura własności nieruchomości położonych w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-05-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Struktura własności nieruchomości położonych w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-05-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Struktura własności nieruchomości położonych w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-05-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Porozumienie z dnia 29.03.2017r. zawartego przez Miasto Poznań z Universum Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-05-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ dot. udostępnienia treści porozumienia z dnia 29 marca 2017 zawartego przez Miasto Poznań z Universum Spóldz. Pracy z siedzibą w Poznaniu gospodarka gruntami
2017-05-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Planowane inwestycje w promieniu 1 km. urbanistyka i architektura
2017-05-28 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Wydłużenie pasa do lewoskrętu z Naramowic w stronę mostu Lecha w ul. Lechicką. transport
2017-05-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Działania Miasta Poznania, które zostaną podjęte wobec Automobilklubu Wielkopolskiego oraz wykonanie monitoringu na terenie Toru Poznań. gospodarka gruntami
2017-05-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. zapytania ws. bezdomnych kotów gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-05-26 WYDZIAŁ OŚWIATY Pytanie o osobę odpowiedzialną za nowe inwestycje w urzędzie. oświata
2017-05-26 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Ilość osób zameld na RDO w 2016r. z podziałem na dzielnice ewidencja mieszkańców
2017-05-25 WYDZIAŁ OŚWIATY Rozliczenie dotacji oświatowych za kwiecień 2017 r przez Delta Edukacja Sp. z o.o. oświata
2017-05-25 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dane demograficzne dot. rejonu os. Antoninek-Zieliniec-Kobylepole ewidencja mieszkańców
2017-05-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Poinformowanie o toczącym sie postępowaniu . urbanistyka i architektura
2017-05-24 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Adresy emailowe miejskich jednostek organizacyjnych. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-05-24 URZĄD STANU CYWILNEGO Wskazanie podstawy prawnej wytworzenia oraz funkcjonowania w obrocie prawnych druku wniosku "o wydanie odpisu aktu" oraz druku "pełnomocnictwo". postępowanie administracyjne
2017-05-24 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. danych z bilansu gminy, przychodów i rozchodów oraz zobowiązań finanse
2017-05-23 WYDZIAŁ OŚWIATY Wykaz przedszkoli niepublicznych, które otrzymały dofinansowanie miejskie. oświata
2017-05-23 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH sposób ropatrywania wniosków o PESEL dla obcokrajowców ewidencja mieszkańców
2017-05-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania -Kontrakt 1 gospodarka odpadami
2017-05-22 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. licencji natransport działalność gospodarcza
2017-05-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy-Smochy Pumptrack. urbanistyka i architektura
2017-05-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie deczyzji urbanistyczno-architektonicznych ul.Półwiejska 4 urbanistyka i architektura
2017-05-19 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Informacje dot. pisma w sprawie zmnian organizacji ruchu przy ul. Słowackiego. komunikacja
2017-05-19 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA dotyczy sytacji związanych z wystąpieniem zwierząt wolnożyjących na terenie zurbanizowanym porządek i bezpieczeństwo
2017-05-19 WYDZIAŁ OŚWIATY Zapytanie o opłatę za żywienie w P-lu, dokonaną przez jednego z rodziców. oświata
2017-05-19 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Sposób zarządzania infrastrukturą autobusową. transport
2017-05-18 GABINET PREZYDENTA Identyfikacja wizualna miasta Poznania. promocja miasta
2017-05-18 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Infrastruktura tramwajowa. transport
2017-05-18 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Organizacja zajęć dla Seniorów - Klub Senira 82. pomoc społeczna
2017-05-18 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacje finansowe dot. stawek dotacji w latach poprzednich. oświata
2017-05-18 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Model ruchu dla aglomeracji poznańskiej. transport
2017-05-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania w sprawie nieruchomości położonych przy ul. Jasnej i Bukowskiej. gospodarka gruntami
2017-05-17 GABINET PREZYDENTA Dokumenty dotyczące projektu "Winnice Poznania". konsultacje budżetowe
2017-05-17 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dokumentacja dot. Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. projekty unijne
2017-05-17 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Dot. określenia statusu konserwatorskiego nieruchomości - ul. Bukowska 156 nieruchomości miejskie
2017-05-17 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie nieruchomości obszarem rewitalizacji. rewitalizacja
2017-05-17 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Zakup i dostawa sprzętów gospodarstwa domowego. pomoc społeczna
2017-05-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane decyzje urbanistyczno-architektoniczne. urbanistyka i architektura
2017-05-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Planowane inwestycje w zakresie infrastruktury techniocznej urbanistyka i architektura
2017-05-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. urbanistyka i architektura
2017-05-16 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dostęp do drogi publicznej oraz planowane inwestycje. gospodarka gruntami
2017-05-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej nt. sprawozdania PM z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok gospodarka odpadami
2017-05-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne dotyczące nieruchomości położonych w Poznaniu, przy ul. Piątkowskiej 201 i 212a. gospodarka gruntami
2017-05-16 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. nieruchomosci przy ul. Piątkowskiej 212 A i ul. Piątkowskiej 201 nieruchomości miejskie
2017-05-16 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dotyczy oferty żłobka Ogrody Montessori Filia Golęcin. pomoc społeczna
2017-05-16 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty PHPU ZUBER. pomoc społeczna
2017-05-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacje na temat planowanej inwestycji. urbanistyka i architektura
2017-05-15 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE I REWITALIZACJA rewitalizacja
2017-05-15 GABINET PREZYDENTA Administrowanie kontem Facebook. komunikacja
2017-05-15 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA dotyczy wglądu do dokumentacji dot. otwartego konkursu ofert porządek i bezpieczeństwo
2017-05-15 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. inf. o olości osób zameldowanych na RDO z podziałem na dzielnice ewidencja mieszkańców
2017-05-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Parametry zatwierdzające projekt budowlany. urbanistyka i architektura
2017-05-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Turbiny wiatrowe. urbanistyka i architektura
2017-05-12 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Rejestr ryzyka UMP na 2017 rok. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-05-12 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Planowane lokalizacje inwestycji miejskich. projekty unijne
2017-05-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wykaz terenów dzierżawionych przedsiębiorstwom rozrywkowym. gospodarka gruntami
2017-05-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Sposób użytkowania budynku. urbanistyka i architektura
2017-05-12 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. ul. Zwierzynieckiej 28, ul. Zwierzynieckiej i Sienkiewicza, ul. Gajowej 1 nieruchomości miejskie
2017-05-11 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Stan prawny nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Grochowe Łąki 6. gospodarka gruntami
2017-05-11 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie nagrania sesji Rady Osiedla Chartowo z 26 kwietnia 2017 r. jednostki pomocnicze miasta
2017-05-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Użytkowanie obiektu. urbanistyka i architektura
2017-05-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje administracyjne - pozwolenia na budowę ul.Noskowskiego 4 urbanistyka i architektura
2017-05-11 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne zgłoszone wobec nieruchomości położonych przy ul. Zwierzynieckiej, Sienkiewicza i Gajowej. gospodarka gruntami
2017-05-10 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Przebudowa ulic Taczaka i Garncarskiej. transport
2017-05-10 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU udostępnienie dokumementacji z postępowań na usługi tłumaczeń zamówienia publiczne
2017-05-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Post. sądowe i post. o wydanie decyzji przejmującej mienie na rzecz Państwa z mocy ustawy, toczone wobec nieruchomości przy ul. Kasprzaka i Głogowskiej. gospodarka gruntami
2017-05-10 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. informacji o ilości osób zameldowanych na Rodzinnych Ogródkach Działkowych w Poznaniu ewidencja mieszkańców
2017-05-10 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. udostępnienia informacji o ilości osób zameldowanych na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Poznaniu ewidencja mieszkańców
2017-05-10 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. wydanego pozwolenia na remont dachu kamienicy przy ul. Noskowskiego 2 nieruchomości miejskie
2017-05-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2017-05-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje administracyjne - ul.Noskowskiego 2 urbanistyka i architektura
2017-05-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ilość miejsc parkingowych , które zostały wpisane w decyzjach. urbanistyka i architektura
2017-05-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Treść umów zawartych przez Miastem Poznań z Universum Spółdzielnia Pracy. gospodarka odpadami
2017-05-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji pozwolenia na budowę. urbanistyka i architektura
2017-05-08 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Informacja dot. biletomatów do obsługi sprzedaży biletów do komunikacji miejskiej. transport
2017-05-08 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dotyczy działań Urzędu Miasta w zakresie polityki zdrowotnej w 2016 roku. zdrowie
2017-05-08 BIURO POZNAŃ KONTAKT prośba o udzielenie informacji dotyczących nieruchomości przy ul. Noskowskiego 4 w Poznaniu urbanistyka i architektura
2017-05-05 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA dot. programu usuwania wyobów zawierających azbest ochrona środowiska
2017-05-05 WYDZIAŁ OŚWIATY Rozliczanie dotacji oświatowych w 2017 roku. oświata
2017-05-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie wydanych decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2017-05-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Uchwała krajobrazowa. urbanistyka i architektura
2017-05-04 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości w obrębie Rataje. rewitalizacja