« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Odbiór "stałych" dowodów rejestracyjnych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty

Odbiór dokumentów odbywa się bez dodatkowych opłat i wniosków po przedstawieniu:

  • pozwolenia czasowego lub dotychczasowego dowodu rejestracyjnego (w przypadkach, w których zamówienie nowego dokumentu nie wymagało wydania pozwolenia czasowego),
  • karty pojazdu, jeżeli była wydana,
  • dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
  • pełnomocnictwa - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta) - nie dotyczy to przypadków, w których pełnomocnictwo zostało już załączone do akt sprawy przy składaniu wniosku,
  • dokumentu tożsamości.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji, Oddział Stałej Rejestracji Pojazdów, ul. Gronowa 22a, parter - sala obsługi (w Wydziale Komunikacji funkcjonuje system przywoławczy, do którego bilety należy pobrać w automacie przy stanowisku informacyjnym - strefa "D"), Tel. 61 646 33 44. 

Istnieje możliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji UMP.

Opłaty

Za wydanie dokumentów opłat nie pobiera się, z wyjątkiem sytuacji, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, do którego należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną u inkasenta (Agencja finansowa przy Wydziale Komunikacji) lub przelewem na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydziału Finansowego - PKO Bank Polski SA, nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 (pełnomocnictwa dołączone do akt przy składaniu wniosku o rejestrację, nie są wymagane ponownie i nie podlegają już powtórnej opłacie przy wydawaniu "stałego" dowodu rejestracyjnego). Bliższe informacje na temat opłaty skarbowej, a w szczególności sytuacje, w których opłaty skarbowej od upoważnienia nie trzeba uiszczać można obejrzeć tutaj.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu w przypadkach, w których jest wymagana, następuje niezwłocznie po przedstawieniu wymaganych dokumentów w drodze decyzji administracyjnej, w terminie wyznaczonym przy składaniu wniosku. Dokładną informację na temat tego, czy zamówione dokumenty są już gotowe do odbioru w tut. Urzędzie, można sprawdzić tutaj, podając numer rejestracyjny i ostatnie pięć znaków z numeru VIN (nadwozia/podwozia) lub ramy pojazdu (rubryki A i E w dokumentach rejestracyjnych wydawanych po 10.09.2004 r.).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. poz.1137 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2015-03-23 13:17 - Aktualizacja informacji dot. składania dokumentów (Aktualizacja)

Rezerwacja wizyty

Formularze do druku