Odbiór nowego dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Jeśli Twój nowy dowód rejestracyjny jest gotowy (otrzymałeś SMS-a, e-maila, sprawdziłeś na stronie www.info-car.pl lub zadzwoniłeś na POZnan Kontakt), przyjdź go odebrać do urzędu.
               

Zabierz ze sobą:

 • pozwolenie czasowe lub stary dowód rejestracyjny;
 • kartę pojazdu jeśli była wydana
 • aktualne ubezpieczenie OC;
 • dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 • w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej;
 • w przypadku rejestracji warunkowej potwierdzenie zapłaty akcyzy (wydruk ze strony e-Zefir) lub dokument odprawy celnej.  Dotyczy tylko samochodów sprowadzonych z zagranicy, gdy podczas rejestracji nie miałeś dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy ze strony e-Zefir.
                

Pamiętaj, w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego pojazd musi mieć ważne badanie techniczne.

Dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu odebrać może właściciel (lub jeden ze współwłaścicieli). Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa. Skorzystaj z naszego wzoru.

Jeżeli przy składaniu wniosku dołączyłeś pełnomocnictwo i jest wciąż ważne, nie musisz go przynosić ponownie.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, sala obsługi, parter.

Pamiętaj, że dokumenty musisz odebrać tam, gdzie był złożony wniosek.

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę.

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Opłaty

Odbiór dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu jest bezpłatny.

          
W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę.

Możesz to zrobić:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (pobierana jest prowizja 2zł);
 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • pełnomocnictwo - nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E lub w karcie pojazdu);
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 2,5zł);
             

Wysokość opłat:

17zł pełnomocnictwo od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu odbierzesz na stanowisku obsługi.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r poz. 1137 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.   

Tryb odwoławczy

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

             

    

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Tomczak
ostatnia zmiana w dniu 2017-07-19 12:47 - aktualizacja (Aktualizacja)