skierowanie osoby uzależnionej od alkoholu

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wymagane dokumenty

Druk wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wypełniony przez wspólmałżonka, innego członka rodziny, sąsiada, Policję, Prokuraturę, kuratora sądowego, zakład pracy, szkołę lub inne osoby i jednostki organizacyjne.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek należy złożyć w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu przy ul. 3 Maja 46 61-728 Poznań

tel. (0-61) 878 5863

tel. (0-61) 878 5860

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w terminie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku podejmuje czynności motywacyjne zmierzające do podjęcia przez osobę z problemem alkoholowym dobrowolnego leczenia odwykowego w niestacjonarnym systemie lecznictwa odwykowego, w dalszej kolejności czynności zmierzające do wydania postanowienia sądowego w sprawie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012r., poz. 1356 j.t. ze zm.)

Inne informacje

Wykaz poradni odwykowych:

  • Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień ul. Św. Marcin 39, 61-806 Poznań tel/fax 61 853 61 84 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8 30 - 16 30
  • NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia "Śródka-Rataje", Os. Piastowskie 81, 61-159 Poznań tel. 61 877 28 73 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 - 20 00
  • NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu "Wilda" ul. Czwartaków 17, 61-495 Poznań tel. 61 833 04 11 czynna w poniedziałek, wtorek,środę w godz. 7 30 - 18 30 ,czwartek piątek w godz. 7 30 - 14 30
  • SPZOZ Poznań - Jeżyce Poradnia Odwykowa ul. Litewska 8,60-605 Poznań tel. 61 848 41 85 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 - 18 00
  • NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień "Plac Kolegiacki" Plac Kolegiacki 12 A, 61-841 Poznań tel. 61 852 85 38/ fax 61 855 45 99 czynna w poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 8 00 - 19 00 środa, czwartek w godz. 8 00 - 20 00.
  • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Małeckiego 11, 60-706 Poznań tel. 61 866 49 58 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 - 19 00.
  • Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień Os. Zwycięstwa 108, 61-653 Poznań tel. 61 828 99 93 czynna w poniedziałek w godz. 8 00 - 20 00 od wtorku do piątku w godz. 8 00 - 19 00.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Strzyż-Sobańska
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-10 07:48 - Katarzyna Strzyż-Sobańska (Aktualizacja)