« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (ZSS)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Magdalena Pietrusik-Adamska
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
III piętro, sekretariat pokój 313, telefon: 878-54-29
wziss@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Informacje dla niepełnosprawnych - dostępne Informacje dla niepełnosprawnych - winda Informacje dla niepełnosprawnych - toaleta Zobacz legendę

Kompetencje i zadania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych prowadzi sprawy dotyczące organizacji ochrony i promocji zdrowia, wsparcia rodziny i polityki społecznej. Wykonuje zadania z zakresu nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej (z wyłączeniem zadań z zakresu nadzoru wykonywanych przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego i przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami), nad podmiotami sprawującymi opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, placówkami pomocy społecznej, systemem wspierania rodziny, pieczy zastępczej oraz współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, realizującymi zadania z zakresu działania Wydziału. Do Wydziału należą sprawy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, podejmowania działań mających na celu integrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz realizacji i promocji programów prospołecznych, a także sprawy związane z przeciwdziałaniem nierównemu traktowaniu grup społecznych. Wydział także koordynuje działania wolontariatu w ramach realizowanych w Mieście przedsięwzięć. Promuje i popularyzuje idee wolontariatu wśród mieszkańców Poznania oraz realizację zadań Urzędu związanych ze współdziałaniem z organizacjami pozarządowymi. Prowadzi sprawy dotyczące repatriantów, jak również wykonuje zadania wynikające z przyjętych do realizacji projektów. W zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem sanitarnym Wydział współpracuje z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

  • Rejestr skarg i wniosków - ZSS-XII.1510
  • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych - ZSS-XV.7330
  • Wykaz dziennych opiekunów - ZSS-XV.2150
  • Rejestr ryzyka - ZSS-IV.173

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Ewa Wieczorek
ostatnia zmiana w dniu 2016-05-27 14:01 - aktualizacja danych (Aktualizacja)

Lokalizacja wydziału

Pokaż na Planie Poznania

Przybornik wydziału