« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (ZSS)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Magdalena Pietrusik-Adamska
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
III piętro, sekretariat pokój 313, telefon: 878-54-29
wziss@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Informacje dla niepełnosprawnych - dostępne Informacje dla niepełnosprawnych - winda Informacje dla niepełnosprawnych - toaleta Zobacz legendę

Kompetencje i zadania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uczestniczy w kreowaniu i koordynacji polityki prorodzinnej. Wydział koordynuje współpracę Urzędu Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi. Prowadzi sprawy z zakresu ochrony i promocji zdrowia, wsparcia rodziny, polityki społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wykonuje zadania z zakresu nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej (z wyłączeniem zadań z zakresu nadzoru wykonywanego przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego), nad podmiotami sprawującymi opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, placówkami pomocy społecznej, systemem wspierania rodziny, pieczy zastępczej, Poznańskim Centrum Świadczeń. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, realizującymi zadania z zakresu działania Wydziału. Do Wydziału należą sprawy dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, podejmowania działań mających na celu integrację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami oraz realizacji i promocji programów prospołecznych, a także sprawy związane z przeciwdziałaniem nierównemu traktowaniu grup społecznych. Wydział promuje, popularyzuje i koordynuje także działania wolontariatu w ramach realizowanych w mieście przedsięwzięć. Prowadzi sprawy dotyczące repatriantów, cudzoziemców, jak również wykonuje zadania wynikające z przyjętych do realizacji projektów. W zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem sanitarnym Wydział współpracuje z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

  • Rejestr skarg i wniosków - ZSS-XII.1510
  • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych - ZSS-XV.7330
  • Wykaz dziennych opiekunów - ZSS-XV.2150
  • Rejestr ryzyka - ZSS-IV.173

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Arleta Mania
ostatnia zmiana w dniu 2016-12-02 17:02 - Załączenie zarządzenia (Aktualizacja)

Lokalizacja wydziału

Pokaż na Planie Poznania

Przybornik wydziału