Uzgodnienie warunków wykonania prac kamieniarskich przy nagrobku

Wydział/Jednostka prowadząca

Usługi Komunalne

Wymagane dokumenty

Złożenie wniosku dot. zgłoszenia bądź wyrażenia zgody na wykonanie prac kamieniarskich.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych przy ul. 23 Lutego 4/6, w okresie wakacyjnym pracujemy: pon. w godz. 7-17, wt.-pt. w godz. 7-16, sob. w godz. 8-12 oraz biura na terenie cmentarzy, czynne pon. - pt. w godz. 7 - 15.

Opłaty

opłata za nadzór nad pracami kamieniarskimi dotyczącymi nagrobka wynosi 80,00 zł i obejmuje w szczególności:

  • ustawienie nagrobka
  • usunięcie nagrobka
  • rozebranie nagrobka;
  • wymianę nagrobka
  • naprawę, prostowanie lub podniesienie nagrobka;

opłata za czynności związane z przyjęciem pozostałości po wykonanych pracach kamieniarskich polegających na demontażu:

  • nagrobka pojedynczego - 81,00 zł,
  • nagrobka rodzinnego - 123,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Złożenie wniosku dot. zgłoszenia bądź wyrażenia zgody na wykonanie prac kamieniarskich.

Podstawa prawna

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 493/2018/P z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Joanna Szudrowicz
ostatnia zmiana w dniu 2019-07-03 12:04 - zmiana godzin (Aktualizacja)