Zaświadczenie potwierdzające wydanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, zarejestrowania pojazdu

Wydział/Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Zaświadczenia wydaje się zazwyczaj gdy nie posiadasz karty pojazdu lub dowodu, a chcesz przerejestrować pojazd w innym urzędzie.

Aby otrzymać zaświadczenie potwierdzające wydanie  dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu , zarejestrowania pojazdu, wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o utracie dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu. Skorzystaj z naszego wzoru;
 • gdy pojazd nie jest zarejestrowany na Ciebie, zabierz dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem pojazdu (np. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, faktura VAT);
 • dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 • w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej;

Pamiętaj, że wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa. Skorzystaj z naszego wzoru.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, sala obsługi, parter (od 23 kwietnia 2018 r. w tej lokalizacji obsługujemy tylko osoby umówione. Umówić na wizytę możesz się tutaj (kalendarz)).

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę.

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Opłaty

Za wydanie musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (pobierana jest prowizja 2zł);
 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • wydanie zaświadczenia, pełnomocnictwo - nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E lub w karcie pojazdu);
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 2,5zł).

W lokalizacji przy ul. Libelta 16/20 oraz 28czerwca 1956r. nr 404 płatności realizowane są TYLKO bezgotówkowo.

Wysokość opłat:

 • wydanie zaświadczenia - 17zł;
 • pełnomocnictwo - 17 zł od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku kiedy będzie to Twój małżonek/małżonka, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie otrzymasz, w tym samym dniu, na stanowisku obsługi.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. poz.1137 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

  

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

  

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2018-04-11 11:13 - Aktualizacja informacji o miejscu złożenia dokumentów (Aktualizacja)