Zgłoszenie sprzedaży (zbycia) pojazdu

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Jeśli zbyłeś pojazd (np. sprzedaż, darowizna) musisz w ciągu 30 dni zawiadomić o tym urząd.

Aby to zrobić wypełnij zawiadomienie o zbyciu pojazdu, następnie wydrukuj je i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

Załącz następujące dokumenty:

  • dokument na podstawie którego nastąpiło zbycie (np. umowa, faktura sprzedaży);
  • dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
  • w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej;

Wystarczy, że do urzędu przyjdzie dotychczasowy właściciel pojazdu. Gdy załatwiasz za kogoś sprawę, wystarczy pisemne pełnomocnictwo od współwłaścicieli. Skorzystaj z naszego wzoru.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi parter,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, sala obsługi, parter.

Uwaga! Zawiadomienie o zbyciu możesz wysłać pocztą. Pamiętaj o dołączeniu kopii umowy.

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę.

Możesz to zrobić:

  • przez Internet (kalendarz)
  • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Opłaty

Zgłoszenie zbycia pojazdu nie podlega opłacie. W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę.

Możesz to zrobić:

  • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (pobierana jest prowizja 2zł);
  • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
    • pełnomocnictwo - nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E lub w karcie pojazdu);
  • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 2,5zł).

W lokalizacji przy ul. Libelta 16/20 oraz 28czerwca 1956r. nr 404 płatności realizowane są TYLKO bezgotówkowo. 

Wysokość opłat:

Pełnomocnictwo - 17 zł od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Zawiadomienie o zbyciu składasz na sali obsługi, a potwierdzony dokument sprzedaży i oddamy Tobie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r poz. 1137 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Tomczak
ostatnia zmiana w dniu 2017-07-19 12:58 - aktualizacja (Aktualizacja)