Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Każdy, kto wyjeżdża za granicę na dłużej niż 6 miesięcy musi zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Jednakże, gdy zgłosisz wyjazd na stałe, zostaniesz automatycznie wymeldowany z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.

Aby zgłosić wyjazd za granicę lub powrót przygotuj:

 • wypełniony formularz - pobierz go i wypełnij, a następnie wydrukuj. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas,
 • dowód osobisty albo paszport.

Jeżeli Twojego zgłoszenia dokona pełnomocnik, powinien zabrać ze sobą:

 • pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu,
 • dowód osobisty albo paszport.

Zgłoszenie wyjazdu za granicę  na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu można dokonać także w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy ePUAP.

Za dziecko (osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych), zgłoszenia dokonuje rodzic (opiekun prawny, kurator).

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

 • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi parter,
 • ul. Gronowa 22 a, 61-655 Poznań, sala obsługi parter,
 • ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi parter.
       

Opłaty

Zgłoszenie wyjazdu i powrotu nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie wynosi 17 zł. (takie zaświadczenie dostaniesz na wniosek).

Pełnomocnictwo do dokonania zgłoszenia wyjazdu za granicę lub powrotu nie podlega opłacie skarbowej.

Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia potwierdzającego dokonanie zgłoszenia wyjazdu za granicę lub powrotu podlega opłacie skarbowej - 17 zł.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój rodzic, dziecko, mąż, żona, rodzeństwo, dziadkowie lub wnuk, nie musisz za to płacić.

Opłaty te możesz wnieść:

 • na konto Urzędu Miasta Poznania, w PKO BP S.A.  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763,
 • gotówką - w siedzibie Urzędu Miasta Poznania (nie dotyczy lokalizacji przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404)
 • kartą płatniczą na stanowisku.
    

Termin i sposób załatwienia

Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza.

Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie wyjazdu za granicę lub powrotu, zgłoś to w czasie składania wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. Poz. 657 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-29 16:20 - Aktualizacja innych informacji (Aktualizacja)