Zgoda na nadanie numeru VIN, wydanie zastępczej tabliczki znamionowej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Każdy zarejestrowany pojazd musi posiadać numer nadwozia/podwozia/ramy/VIN. Znajdziesz go np. na tabliczce znamionowej. 

Nowy numer VIN wraz z tabliczką znamionową nadaje się, gdy:

 • wymieniłeś ramę lub podwozie pojazdu na inne bez numeru fabrycznego;
 • numer VIN został zatarty lub sfałszowany:
  • pojazd kupiłeś z licytacji publicznej/ od komornika,
  • posiadasz prawomocne orzeczenie sądu potwierdzające własność pojazdu,
  • odzyskałeś pojazd po kradzieży;
 • numer VIN uległ skorodowaniu lub zniszczeniu podczas wypadku drogowego/naprawy;
 • posiadasz pojazd zabytkowy bez numeru VIN.

Tabliczkę znamionową zastępczą wydaje się gdy:

 • tabliczka znamionowa została zagubiona, zniszczona lub w przypadku jej braku;
 • zmieniłeś numer VIN.

Aby nadać numer VIN/uzyskać zastępczą tabliczkę wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować wypełnisz go u nas.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • dowód opłaty,
 • opinię rzeczoznawcy samochodowego, jeżeli numer VIN uległ skorodowaniu lub zniszczeniu podczas wypadku drogowego/naprawy albo masz pojazd zabytkowy bez numeru VIN.

Wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa. Skorzystaj z naszego wzoru.

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi, parter.  

Pamiętaj, że dokumenty musisz odebrać tam, gdzie był złożony wniosek.  

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę.

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Opłaty

Za nadanie numeru VIN, wydanie zastępczej tabliczki znamionowej musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (pobierana jest prowizja 2zł);
 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela;
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 2,5zł).

Wysokość opłat:

 • nadanie numeru VIN wraz z wydaniem tabliczki zastępczej - 20zł;
 • wydanie zastępczej tabliczki - 10zł;
 • pełnomocnictwo - 17zł od każdej osoby za którą załatwiasz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Zgodę na nadanie numeru VIN, wydanie zastępczej tabliczki znamionowej otrzymasz, w tym samym dniu, na stanowisku obsługi. Po nadaniu nowego numeru VIN musisz wymienić dowód rejestracyjny.

Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r poz. 1137 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.  

Tryb odwoławczy

   

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Tomczak
ostatnia zmiana w dniu 2017-07-19 12:58 - aktualizacja (Aktualizacja)