Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Bronisława Szwarca

Kierownik/Dyrektor

Kamilla Pona
os. Lecha 37, 61-294 Poznań
61 877-77-91
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000783137
szkola@spnr51.poznan.pl
www.spnr51.poznan.pl

Informacja o stanie mienia

Brak oświadczeń majątkowych.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Kamilla Pona
ostatnia zmiana w dniu 2019-07-22 11:21 - załącznik nr 6_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)