Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 7756
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIII/530/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie nazwania ronda imieniem Moraczewskich.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIII/529/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie nadania ulicy nazwy Szuwarowa.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/528/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie nazwania skweru imieniem ks. mjra Rudolfa Marszałka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIII/527/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie nazwania ulicy imieniem Bogumiła Krygowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIII/526/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie zmiany zasięgów nazw ulic: Maków Polnych i Dzięgielowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIII/525/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/524/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie przyjęcia "Poznańskiego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2016-2020".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/523/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie przyjęcia "Polityki Prorodzinnej dla Miasta Poznania na lata 2016-2020".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIII/522/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIII/521/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Belwederska.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIII/520/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic: Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIII/519/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie Starołęki Małej" część A w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/518/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Północ" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/517/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Południe" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/516/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy T. Mateckiego" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/515/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy W. Majakowskiego" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/514/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wieruszowskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/513/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/512/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie Pasażu Apollo" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/511/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie skargi M.J. na Prezydenta Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/510/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie skargi p. W. M. na Prezydenta Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/509/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie skargi Poznańskiej Spółdzielni Spożywców w Poznaniu "Społem" na Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/508/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie skargi p. E. K. na Prezydenta Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/507/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli działalności i świadczonych usług zdrowotnych przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/506/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Poznaniu XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/505/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu XXXIV Liceum Ogólnokształcącego i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/504/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu XXVI Liceum Ogólnokształcącego i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/503/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu XXIII Liceum Ogólnokształcącego i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/502/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/501/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego w Poznaniu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/500/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu Technikum Uzupełniającego Specjalnego nr 2 i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/499/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego w Poznaniu Technikum Uzupełniającego Specjalnego nr 1 i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/498/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu XXXIV Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/497/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych w Poznaniu XXXIII Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/496/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu XXXII Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/495/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu XXX Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/494/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu XXIX Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/493/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu XXVIII Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/492/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu XXVII Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/491/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu XXVI Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/490/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu XXIII Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/489/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu XXI Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/488/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu XIX Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/487/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego w Poznaniu XVIII Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/486/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu IX Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/485/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Poznaniu VIII Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/484/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu VI Liceum Profilowanego im. rotmistrza Witolda Pileckiego i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/483/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu IV Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/482/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu III Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/481/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu II Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/480/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu XXXVIII Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/479/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca'56 w Poznaniu XXXVI Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/478/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu XXXIV Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/477/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu XXX Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/476/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu XXVIII Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/475/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu XXIII Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/474/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu XIX Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/473/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego w Poznaniu XVIII Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/472/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Poznaniu X Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/471/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Poznaniu VI Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/470/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Poznaniu II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/469/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Poznaniu I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/468/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu Technikum Uzupełniającego nr 34 dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/467/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Technikum Uzupełniającego nr 30 dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/466/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu Technikum Uzupełniającego nr 29 dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/465/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu Technikum Uzupełniającego nr 28 dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/464/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu Technikum Uzupełniającego nr 27 dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/463/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu Technikum Uzupełniającego nr 23 dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/462/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu Technikum Uzupełniającego nr 19 dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/461/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego w Poznaniu Technikum Uzupełniającego nr 18 dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/460/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu Technikum Uzupełniającego nr 9 dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/459/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Poznaniu Technikum Uzupełniającego nr 8 dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/458/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu Technikum Uzupełniającego nr 6 dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/457/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca'56 w Poznaniu Technikum Uzupełniającego nr 4 dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/456/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/455/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych i jego likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/454/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/471/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie statutu Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/453/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/474/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie statutu Teatru Muzycznego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/452/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia dyrektora ZTM do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/451/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2016 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/450/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2015-2017.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXI/449/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 zmieniająca uchwałę Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/448/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2016.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/447/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/446/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 zmieniająca uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXI/445/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Tadeusza Kościuszki na Janusza Kulasa.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXI/444/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie nadania parkowi nazwy Stare Koryto Warty.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2016 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXX/442/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2016 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu Miasta Poznania za 2015 rok

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXX/441/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2015 rok

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXX/440/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2016 w sprawie skargi p. G. L. na Dyrektora Przedszkola Nr 140 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXX/439/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 5, położonego przy ul. Jesiennej 20.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXX/438/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXX/437/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXX/436/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIX/435/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2016 w sprawie skargi p. A.K.J. na Prezydenta Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIX/434/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2016 w sprawie skargi Rady Osiedla Kiekrz na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIX/433/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2016 w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIX/432/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2016 w sprawie powołania rady społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIX/431/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2016 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania w roku 2016.

brak