Uchwała nr LXI/321/92 z dnia 1992-07-28

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LXI/321/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 lipca 1992 r. w sprawie porozumienia pomiędzy miastami i gminami Poznania. Swarzędza i Czerwonaka w sprawie przejęcia i dalszej eksploatacji majątku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Poznaniu w celu zaopatrzenia społeczności lokalnych w energię cieplną równoczesnym przekształceniem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Poznaniu w spółkę prawa handlowego

Data podjęcia:

1992-07-28

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODARKA KOMUNALNA

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1992-07-28 00:00:00.0