Uchwała nr LVII/1073/VII/2017 z dnia 2017-11-21

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LVII/1073/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi prowadzonych przez Miasto Poznań w szkoły specjalne przysposabiające do pracy.

Data podjęcia:

2017-11-21

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • OŚWIATA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian