Uchwała nr LVIII/1098/VII/2017 z dnia 2017-12-05

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LVIII/1098/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie skargi B.Z. na bezczynność Prezydenta Miasta Poznania w związku z nieotrzymaniem odpowiedzi na skierowane przez Skarżącego pisma.

Data podjęcia:

2017-12-05

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • SKARGI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Historia zmian