Uchwała nr LXV/1036/VI/2014 z dnia 2014-04-08

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXV/1036/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Poznań oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Data podjęcia:

2014-04-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2014-05-05
  • Pozycja w dzienniku: 2876

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • TRANSPORT

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian