Uchwała nr LXV/1200/VII/2018 z dnia 2018-04-17

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXV/1200/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie włączenia V Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, do Zespołu Szkół Specjalnych nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33.

Data podjęcia:

2018-04-17

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • OŚWIATA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian