Uchwała nr LXV/1202/VII/2018 z dnia 2018-04-17

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXV/1202/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu.

Data podjęcia:

2018-04-17

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian