Uchwała nr XXII/292/VI/2011 z dnia 2011-12-06

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXII/292/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2011 w sprawie uchwalenia harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2012 rok

Data podjęcia:

2011-12-06

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz - VII okręg wyborczy - Piątkowo-Podolany

Historia zmian