Uchwała nr XII/96/VII/2015 z dnia 2015-05-26

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XII/96/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Profesorowi dr hab. Jackowi Wiesiołowskiemu

Data podjęcia:

2015-05-26

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • KULTURA I NAUKA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2015-05-26 00:00:00.0