Wydawnictwo Miejskie Posnania

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Katarzyna Kamińska
ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
telefon 61 851-86-01
wm@wm.poznan.pl
www.wm.poznan.pl

Informacja o stanie mienia

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maria Zielewicz
ostatnia zmiana w dniu 2016-12-15 09:01 - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (Wprowadzenie informacji)