Wydawnictwo Miejskie Posnania

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Katarzyna Kamińska
ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
telefon 61 851-86-01
wm@wm.poznan.pl
www.wmposnania.pl

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Plan zamówień publicznych na 2017 r.

Plan zamówień publicznych na 2017 r. - AKTUALIZACJA

Plan zamówień publicznych na 2017 r. - AKTUALIZACJA 2, stan na dzień 10.11.2017

Plan zamówień publicznych na 2017 r. - AKTUALIZACJA 3, stan na dzień 29.11.2017

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maria Zielewicz
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-04 11:11 - załącznik nr 6 (Wprowadzenie informacji)