« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (DGR)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Joanna Jajus
61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 - Centrala 646 33 44, fax 61 878 47 84
*Informacja Wydziału 61 878 49 56; *Informacja nt. działalności gospodarczej 61 878 49 42, 878 47 71; *Informacja o przedsiębiorcach 61 878 49 44, 646 33 44; godziny otwarcia: pn 07:30 - 17:00, wt-pt 07:30-15:30
dgr@um.poznan.pl
www.poznan.pl/poznanbiznespartner

Informacje dla niepełnosprawnych

Informacje dla niepełnosprawnych - dostępne Informacje dla niepełnosprawnych - winda Zobacz legendę

Kompetencje i zadania

Do zadań Wydziału należy w szczególności:1.Obsługa wniosków CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

 • Przyjmowanie i  przekształcanie wniosków w formę dokumentu elektronicznego, opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłanie do CEIDG prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwy ds. gospodarki.

2.Obsługa spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

 • przyjmowanie i rozpatrywanie oraz wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz decyzji o wygaśnięciu lub cofnięciu zezwolenia,
 • prowadzenie spraw dotyczących obowiązku składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz opłatami za korzystanie z zezwoleń.
 • weryfikacja zaświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 • czynności nadzorcze nad targowiskami

3.Obsługa spraw związanych z licencjami i zezwoleniami na transport drogowy i kontrolą przewoźników drogowych:

 • prowadzenie spraw dotyczących udzielania, odmowy udzielania, cofania, zmiany, wygaśnięcia i zawieszania zezwoleń oraz licencji na transport drogowy,
 • prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
 • wykonywanie czynności kontrolnych przewoźników drogowych,
 • prowadzenie spraw dot. obsługi zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne.

4.Obsługa spraw związanych z opiniowaniem lokalizacji kasyn i salonów gier.

5.Obsługa spraw związanych z rolnictwem i gospodarką żywnościową:

 • kontrola przestrzegania zakazu upraw maku i konopi;
 • wydawanie decyzji o odebraniu zwierząt gospodarskich okrutnie traktowanych; wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy agresywnej/chartów; prowadzenie rejestru zwierząt objętych Konwencją Waszyngtońską;
 • wystawianie kart wędkarskich/łowiectwa podwodnego, rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb; wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi narzędziami połowowymi wody płynącej; nadzór/utrzymanie urządzeń melioracyjnych na gruntach m. Poznania i ROD; nadzór nad spółkami wodnymi;
 • sprawy socjalne rolników; organizowanie spisów rolnych, aktualizacja gospodarstw/działek rolnych; opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania; organizowanie Dożynek Miejskich i konkursu "Zielony Poznań";
 • zatwierdzanie planów łowieckich, opiniowanie dzierżaw obwodów łowieckich, wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania/przetrzymywania zwierzyny; wydawanie decyzji o odłowie/odstrzale redukcyjnym zwierzyny;
 • Wydział współpracuje z Polskim Związkiem Działkowców oraz z innymi Stowarzyszeniami ogrodowymi w sprawie rozwoju ogródków działkowych.

6.Wspieranie i promocja przedsiębiorczości oraz zatrudnienia:

 • prowadzenie ośrodka doradczo - szkoleniowego dla osób planujących podjęcie działalności gosp. oraz przedsiębiorców: udzielanie informacji i porad w zakresie dotyczącym zakładania firmy oraz dostępnych programów i form wsparcia dla MSP, opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych, szkoleniowych i doradczych dla MSP,
 • redagowanie i aktualizacja interaktywnego serwisu Poznań Biznes Partner w ramach MIM,
 • inicjowanie, organizowanie oraz koordynacja przedsięwzięć wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, organizacja konferencji i seminariów o tematyce gospodarczej,
 • współpraca z samorządami, administracją rządową, organizacjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi w obszarze wspierania i promocji przedsiębiorczości oraz zatrudnienia, współpraca z wyższymi uczelniami oraz instytucjami naukowo - badawczymi, klastrami technologicznymi oraz ośrodkami transferu wiedzy i technologii z nauki do gospodarki.

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.***Dodatkowo w siedzibie Wydziału działają stanowiska pracowników Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Poznania i Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania. Przedsiębiorcy mogę zrealizować m.in. takie sprawy jak: rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów wykorzystywanych w firmie czy podatek od nieruchomości związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą lub rolniczą.

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Symbole rejestrów pism:

 • DGR-I          -  stanowisko ds. obsługi sekretariatu;
 • DGR-II         - Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 • DGR-III        - Oddział Obsługi Zezwoleń;
 • DGR-IV         - Oddział Licencji na Transport Drogowy i Kontroli;
 • DGR-V          - Oddział Wspierania Przedsiębiorczości;
 • DGR-VI         - Oddział Działalności Rolniczej,
 • DGR-VII        - stanowisko ds. planowania i realizacji budżetu zadaniowego Wydziału.

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Ocieczek
ostatnia zmiana w dniu 2016-03-10 11:26 - dodanie informacji o rozstrzygnięciu (Aktualizacja)

Lokalizacja wydziału


Przybornik wydziału