Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Bartosz Guss
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
IV piętro, sekretariat pokój 413, telefon 61 8784-520; fax 61 878-4525 Uwaga: Oddział Aktualizacji Opłat Użytkownia Wieczystego i Trwałego Zarządu - tel. 8271- 679, 8271-514, 8271-646, 8271-771, 8271-724 lub 8271-577
gn@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU

Wydział Gospodarki Nieruchomościami prowadzi sprawy gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa, w szczególności w zakresie:

  1. organizacji zasobu nieruchomości Miasta i zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
  2. opracowywania założeń polityki gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta oraz zasobem nieruchomości Skarbu Państwa;
  3. pozyskiwania nieruchomości do zasobu Miasta i zasobu Skarbu Państwa;
  4. wykonywania praw i obowiązków właściciela nieruchomości, w tym ustanawiania, zmieniania i pozbawiania praw do nieruchomości Miasta i nieruchomości Skarbu Państwa;
  5. zbywania nieruchomości Miasta i nieruchomości Skarbu Państwa, w tym przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
  6. ewidencjonowania przychodów, dochodów i wydatków z gospodarowania nieruchomościami Miasta i Skarbu Państwa;
  7. wykonywania prac geodezyjnych oraz przygotowywania opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych w zakresie działania Wydziału;
  8. reprezentowania Miasta i Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych w zakresie ochrony praw właścicielskich;
  9. nadzór nad realizacją przez spółkę Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. umowy dzierżawy komunalnych lokali użytkowych.

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Rejestr skarg i wniosków - GN-VIII.1510

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tomasz Borowski
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-08 07:51 - Zamieszczenie informacji o wykazie. (Wprowadzenie informacji)