Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (WJPM)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Arkadiusz Bujak
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
I piętro, sekretariat pok. 108a, tel. 61 878 41 38
wjpm@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Wydział realizuje zadania związane z funkcjonowaniem i organizacją jednostek pomocniczych - osiedli, współdziała z organami jednostek pomocniczych i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań statutowych jednostek pomocniczych, realizuje zadania związane z ich tworzeniem, znoszeniem, łączeniem, podziałem i zmianą granic, ich statutami, z wyborami organów, obsługą administracyjno-kancelaryjną (w tym przekazywanie korespondencji) oraz z nadzorem nad ich działalnością.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Brak oświadczeń majątkowych.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Szulc
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-25 10:41 - info o wyniku naboru (Aktualizacja)