Zarządzenie nr 368/2021/P

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przekazanych Wydziałowi Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-04-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-04-26

Pozycja w Dz.U.Woj.Wlkp

3374

Data ogłoszenia w Dz.U.Woj.Wlkp

2021-04-26

Kategoria zarządzenia

Jednostki pomocnicze

Jednostka przygotowująca

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-30 16:16:31.0