Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (WJPM)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Arkadiusz Bujak
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
pok. 108a, sekretariat (I piętro), tel. 61 878 4138
wjpm@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Wydział prowadzi prowadzi sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania osiedli oraz zapewnia im obsługę administracyjno-kancelaryjną. Koordynuje i prowadzi sprawy z zakresu zadań proponowanych oraz przekazywanych do realizacji wydziałom i miejskim jednostkom organizacyjnym ze środków naliczonych dla osiedli. Wykonuje zadania związane z terenami przekazanymi osiedlom do korzystania oraz miejskimi obiektami rekreacyjno-sportowymi powierzonymi Wydziałowi. Wydział realizuje zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów osiedli oraz z zakresu nadzoru nad działalnością tych organów. Ponadto koordynuje współpracę organów osiedli z wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami

Korespondencję do osiedli należy wnosić za pośrednictwem Wydziału.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Bujak Dyrektor WJPM
Data wytworzenia informacji: 2020-12-08
Opis zmian: Publikacja Regulaminu Organizacyjnego WJPM (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agata Skubiszewska
Data i godzina publikacji: 2021-03-15 11:05