Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (WJPM)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Arkadiusz Bujak
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
pok. 108a, sekretariat (I piętro), tel. 61 878 4138
wjpm@um.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Wydział prowadzi prowadzi sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania osiedli oraz zapewnia im obsługę administracyjno-kancelaryjną. Koordynuje i prowadzi sprawy z zakresu zadań proponowanych oraz przekazywanych do realizacji wydziałom i miejskim jednostkom organizacyjnym ze środków naliczonych dla osiedli. Wykonuje zadania związane z przekazywaniem osiedlom terenów do zarządzania i korzystania. Wydział realizuje zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów osiedli oraz z zakresu nadzoru nad działalnością tych organów. Ponadto koordynuje współpracę organów osiedli z wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami

Korespondencję do osiedli należy wnosić za pośrednictwem Wydziału.

Istnieje możliwość najmu obiektów zarządzanych przez WJPM zgodnie ze stawkami określonymi w Zarządzeniu nr 368/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z 22 kwietnia 2021 r. (https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/368-2021-p,NT0016FFBA/ )

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Bujak
Data wytworzenia informacji: 2023-04-13 00:00
Opis zmian: Dodanie oświadczenia majątkowego za 2022 r. dla Arkadiusz Bujak (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Kacper Stępień
Data i godzina publikacji: 2023-05-12 14:00