Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (WJPM)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Arkadiusz Bujak
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
pok. 108a, sekretariat (I piętro), tel. 61 878 4138
wjpm@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Wydział prowadzi sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania osiedli oraz zapewnia im obsługę administracyjno-kancelaryjną. Wydział koordynuje i prowadzi sprawy związane z przygotowaniem i realizacją planów wydatków osiedli. Wydział wykonuje zadania związane z terenami przekazanymi osiedlom do korzystania oraz miejskimi obiektami rekreacyjno-sportowymi powierzonymi Wydziałowi. Wydział realizuje zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów osiedli oraz z zakresu nadzoru nad działalnością tych organów. Ponadto Wydział koordynuje współpracę organów osiedli z wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami.

Korespondencję do osiedli należy wnosić za pośrednictwem Wydziału.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Kołtek
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-20 14:16 - Ujednolicenie zapisów (Aktualizacja)