Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Andrzej Krygier
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
Od dnia 01-05-2008 strona podmiotowa BIP ZGiKM GEOPOZ jest dostępna pod adresem www.geopoz.pl/bip
www.geopoz.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Woszczyk
ostatnia zmiana w dniu 2017-05-25 08:48 - Przeprowadzenie II audytu w nadzorze na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001 (Wprowadzenie informacji)