Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Andrzej Krygier
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
Od dnia 01-05-2008 strona podmiotowa BIP ZGiKM GEOPOZ jest dostępna pod adresem www.geopoz.pl/bip
www.geopoz.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Patrycja Lamprycht
ostatnia zmiana w dniu 2018-10-06 19:00 - wprowadzenie komunikatu (Wprowadzenie informacji)