Zarządzenie nr 105/2018/P

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 119 w Poznaniu, os. Piastowskie 55, pani Pauli Dąbrowskiej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-02-09

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-02-09

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-02-23 16:12:18.0