Zarządzenie nr 110/2018/P

w sprawie wskazania Przedszkola nr 187 "Leśny Zakątek" w Poznaniu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu, jako siedziby komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do nowo utworzonego Przedszkola nr 193 w Poznaniu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-02-12

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-02-12

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-18 16:14:05.0