Zarządzenie nr 132/2014/P

w sprawie zapewnienia przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania w Mieście Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2014-03-10

Data wejścia w życie zarządzenia

2014-03-10

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Uchyla zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-06 16:15:01.0