Zarządzenie nr 16/2000

W sprawie wyborów do Rady Osiedla Główna

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-04-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-04-13

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-23 08:15:21.0