Zarządzenie nr 17/2000

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 67/99 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15.11.1999r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny ofert H.Cegielski Poznan S.A. i Poznańskich Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego S.A.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-04-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-04-13

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-23 16:13:18.0