Zarządzenie nr 19/2018/K

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw umów partycypacyjnych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-11

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-11

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Transportu i Zieleni

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Transportu i Zieleni

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-14 16:16:11.0