Zarządzenie nr 2/2018/P

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu, ul. Prądzyńskiego 53, pani Magdalenie Katarzyńskiej-Radomskiej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-02

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-02

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-01-22 16:20:49.0