Zarządzenie nr 20/2000

W sprawie wyborów do Rady Osiedla Górczyn w Poznaniu

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-04-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-04-18

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-14 16:16:15.0