Zarządzenie nr 20/2002

W sprawie zmiany zarzadzenia Nr 67/2001 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11.06.2001r. w/s zamawiania, ewidencji i przechowywania pieczęci w Urzędzie Miasta Poznania

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2002-04-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2002-04-22

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-14 16:16:15.0