Zarządzenie nr 235/2018/P

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu, ul. Traugutta 42.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-03-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-03-23

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-17 16:13:35.0