Zarządzenie nr 29/2000

W sprawie wyborów do Rady Osiedla Chartowo

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-06-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-06-28

Kategoria zarządzenia

Jednostki pomocnicze

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:12:59.0