Zarządzenie nr 3/2018/K

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-16

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-02-23 16:12:18.0