Zarządzenie nr 300/2018/P

w sprawie odwołania pani Ewy Baranowskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 8 w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 62.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-19

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Szkoła Podstawowa nr 93, Przedszkole 193)

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-10 16:18:43.0