Zarządzenie nr 31/2019/P

w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych w 2019 r.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-01-17

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-01-17

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-19 16:14:37.0