Zarządzenie nr 313/2018/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-25

Kategoria zarządzenia

Ochrona środowiska

Jednostka przygotowująca

Wydział Ochrony Środowiska

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Ochrony Środowiska

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-22 16:12:02.0